Lưu trữ

Posts Tagged ‘Ủy viên Bộ Chính trị’

Làm rõ các vấn đề liên quan đến một số Ủy viên Bộ Chính trị

Sau khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư kiểm điểm trong suốt 12 ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác minh các vấn đề liên quan đến một số Uỷ viên Bộ Chính trị và báo cáo trong tháng 9.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Chính phủ.

Ngày 13/8, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện, đang chuẩn bị tự phê bình và phê bình.

Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong 4 ngày. Tổng Bí thư đã nêu rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đợt tự phê bình và phê bình; xác định rõ yêu cầu phải đạt được, trách nhiệm nêu gương của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và mỗi thành viên.

Sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm, tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phát biểu, có người phát biểu 2 lần; phát biểu dài nhất gần 2 giờ; ít nhất trên 30 phút. Các vấn đề nổi cộm của tập thể trên cả 3 nội dung cấp bách đã nêu trong Nghị quyết đều được đặt ra để phân tích. Kết luận phần kiểm điểm tập thể, Tổng Bí thư khẳng định những ưu điểm cơ bản và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm đã rõ và yêu cầu tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng nảy sinh trong quá trình kiểm điểm.

Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân trong 12 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 trong năm ngày (21 – 25/7) kiểm điểm tự phê bình và phê bình: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Bình quân thời gian kiểm điểm mỗi người trên một ngày. Đợt 2, trong bảy ngày (1 – 7/8), tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn lại.

Các bản tự kiểm điểm của cá nhân trình bày trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị kỹ, kiểm điểm nghiêm túc. Các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn; các vấn đề được các tổ chức Đảng và cá nhân góp ý với cá nhân các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được trình bày, phân tích góp ý. Sau khi kiểm điểm tập thể, từng người đối chiếu, hoàn thiện lại bản kiểm điểm cá nhân.

Tổng Bí thư giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thẩm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến một số Uỷ viên Bộ Chính trị và báo cáo Bộ Chính trị (trong tháng 9/2012) để có kết luận cụ thể.

Hội nghị đã dành 5 ngày để kiểm điểm tự phê bình, phê bình 4 lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Chính phủ.

Hội nghị đã dành 5 ngày để kiểm điểm tự phê bình, phê bình 4 lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Chính phủ.

Khác với nhiều năm, việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện rất nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ và khoa học. Tổ chức lấy ý kiến các cấp uỷ, tổ chức đảng, các chi uỷ, chi bộ nơi cư trú, các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng và tương đương góp ý chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước khi kiểm điểm.

Trong kiểm điểm, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phát biểu; không khí thảo luận thẳng thắn, góp ý dân chủ, đoàn kết, chân thành. Hầu hết các vấn đề nổi cộm, bức xúc do các tập thể và cá nhân góp ý đều được phân tích, mổ xẻ. Khi kiểm điểm cá nhân, tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phát biểu góp ý, nhiều người phát biểu lần 2 và có trao đổi qua lại về cùng một vấn đề. Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận về kiểm điểm của từng người. Bộ Chính trị sẽ ban hành các kết luận này để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng Đảng (về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; về một số dư luận bức xúc liên quan đến cá nhân, gia đình, vợ con,…).

Bộ Chính trị đã đề xuất và trình Hội nghị Trung ương 5 thảo luận, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị. Lập lại Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Bộ Chính trị cũng chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và một số đề án về công tác cán bộ khác để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ chế để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Kết luận Hội nghị cán bộ toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI được toàn Đảng, toàn dân và đồng tình, nhất trí cao vì đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phê bình và tự phê bình là giải pháp rất quan trọng nhưng khi thực hiện phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo nếu làm lần này không tốt, nguy cơ lại tiếp tục giảm sút lòng tin và như thế vô cùng nguy hiểm. Đây là sức ép nhưng cũng là cơ hội lớn để xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đây là một công việc rất khó khăn, đòi hỏi phải phân tích, mổ xẻ ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình, tổ chức của mình. Đây thực sự là cuộc đấu tranh, không phải đấu tranh giữa người này và người kia mà là đấu tranh trong chính bản thân mỗi con người, giữa cái chính và cái tà, cái tốt và cái xấu vì lợi ích của tập thể và cá nhân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu, việc phê bình, tự phê bình phải thực sự cầu thị, thành khẩn, làm chặt chẽ, theo đúng quy trình, phải bám sát Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương để làm cho tốt, làm bài bản, công phu, tỷ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt, phải có quyết tâm rất cao, niềm tin lớn, tìm ra cách làm khả thi theo lộ trình và bước đi chặt chẽ. Làm không thành công phải làm lại, không làm theo kiểu hình thức, chiếu lệ.

Cuối cùng, phải có kết luận cho tập thể, kết luận cho từng cá nhân. Việc gì làm được ngay thì làm, việc gì kết luận được ngay thì kết luận, việc gì cần phải có thời gian thì phải cho làm tiếp, kể cả điều tra, xác minh, làm rõ… Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình vẫn phải luôn đảm bảo công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị,…

“Chúng ta đang bước vào thời điểm rất thiêng liêng và hệ trọng, làm những công việc thiêng liêng và hệ trọng không chỉ cho mỗi bản thân chúng ta, đối với từng tổ chức mà đối với toàn Đảng, toàn dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chính phủ

Advertisements

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Vận dụng kiến thức đảm bảo an ninh, trật tự

Ngày 21/4, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng và tương đương khóa 2 năm 2012. Thượng tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính Trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết: Trong 10 ngày, các học viên đã được đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục và những đồng chí là chỉ huy cao nhất trên từng lĩnh vực của lực lượng CAND truyền đạt 9 chuyên đề nghiên cứu.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, giúp học viên vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tại đơn vị, địa phương. Kết quả, học viên đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ của khóa học…

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao tinh thần gương mẫu của các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chức danh. Trong thời gian học tập, các học viên đã thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, gương mẫu trong học tập và rèn luyện, cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các mặt công tác Công an.

Bộ trưởng cũng biểu dương Học viện An ninh nhân dân đã có nhiều cố gắng trong tổ chức lớp học, để học viên được lĩnh hội những tài liệu do các Tổng cục, Vụ, Cục biên soạn công phu, vừa đảm bảo những vấn đề có tính lý luận, vừa cập nhật những vấn đề mới của thực tiễn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các học viên khi trở về đơn vị công tác, cần vận dụng những kiến thức được cập nhật trong khóa học để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Công an các đơn vị, địa phương có hiệu quả hơn, góp phần cùng toàn lực lượng tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước và hội nhập quốc tế…

Bộ trưởng đã trao Bằng chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Cục trưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc…

* Cùng ngày, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

Với tấm lòng thành kính, thể hiện truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành dâng hương tưởng niệm, tri ân đức Quốc Tổ đã có công khai thiên, lập quốc; đồng thời khẳng định lực lượng CAND sẽ đoàn kết một lòng, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã chọn, giữ vững thành quả mà cách mạng Việt Nam đã đạt được, góp phần làm cho đất nước vững mạnh, trường tồn…

Đến thăm Đồn Công an Đền Hùng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ nói chung và cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Đền Hùng nói riêng. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an Phú Thọ tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Tiểu sử – Lý lịch Đại tướng Phùng Quang Thanh

17/04/2012 2 comments

Đại tướng Phùng Quang Thanh là ai?

Blog Tin Quân sự xin được gửi đến bạn đọc Tiểu sử tóm tắt / Lý lịch của Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày: 02/02/1949. Quê quán: TP Hà Nội. Học vị: Cử nhân.

Sự nghiệp của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI

Ủy viên Bộ chính Trị khóa X, XI

Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII
7/1967-7/1970: Đảng viên, chiến sỹ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

8/1970-10/1971: Chi ủy viên, Thiếu úy, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó rồi Đại đội trưởng Đại đội 9 thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

10/1971-6/1972: Học viên Trường Sỹ quan lục quân 1.

7/1972-12/1976: Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 B, sau đó là học viên đào tạo tại Học viện Quân sự.

12/1976-4/1979: Tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, sau đó là học viên văn hóa tại Trường Văn hóa Quân đoàn 1.

5/1979-9/1979: Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

10/1979-12/1982: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

1/1983-12/1983: Học viên Học viện thực hành Liên Xô.

12/1983-8/1986: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. Sau đó là học viên học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ quân sự và Học viện Quân sự cao cấp khóa VIII.

9/1986-7/1988: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy rồi phụ trách Sư đoàn 390, sau đó là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

8/1988-7/1989: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, sau đó học tiếng Nga tại Học viện kỹ thuật quân sự.

8/1989-1/1991: Học viên Học viện Vôrôsilốp, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô, sau đó là học viên tại Học viện Quân sự cao cấp.

2/1991-8/1991: Đại tá, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1.

9/1991-8/1993: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

9/1993-1/1998: Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu, sau đó học chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị – Quân sự.

2/1998-5/2001: Thiếu tướng rồi Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

6/2001-4/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng rồi Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Từ 4/2006 đến nay: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng, đồng chí Phùng Quang Thanh được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tiểu sử – Lý lịch Đại tướng Lê Hồng Anh

16/04/2012 2 comments

Đại tướng Lê Hồng Anh là ai?

Blog Tin Quân sự xin được gửi đến bạn đọc Tiểu sử tóm tắt / Lý lịch của Đại tướng Lê Hồng Anh – nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Đại tướng Lê Hồng Anh

Đại tướng Lê Hồng Anh

Lê Hồng Anh (sinh năm 1949) là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Ông còn được gọi thân mật là Út Anh theo thông lệ của miền Nam, sinh ngày 12 tháng 11năm 1949, tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Ông có bằng cử nhânLuật và cử nhân Chính trị. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 2 tháng 3 năm 1969.

Sự nghiệp của Đại tướng Lê Hồng Anh

 • 1960-1965: Cán bộ đoàn Văn nghệ xã Vĩnh Bình, nhân viên Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
 • 1966-1967: Cán bộ tuyên huấn xã, Chánh văn phòng xã Đội Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
 • 1968-05/1968: Phó bí thư xã đoàn Vĩnh Bình Bắc, cán bộ huyện Đoàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
 • 06/1969-06/1977: Cán bộ Tỉnh đoàn, Uỷ viên BCH, UV Thường vụ Tỉnh đoàn tỉnh Kiên Giang, Bí thư Thị đoàn thị xã Rạch Giá
 • 07/1977-06/1982: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang
 • 07/1982-09/1986: Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang
 • 10/1986-06/1987: Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra tỉnh uỷ Kiên Giang
 • 07/1987-07/1990: Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Bí thư huyện uỷ Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
 • 08/1990-08/1991: Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang
 • 09/1991-05/1996: Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang
 • 06/1996-03/2001: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 • 04/2001-2002: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 • 2002-03 tháng 08,2011: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.
 • 08/2011: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sử – Lý lịch ông Trần Đại Quang

Trần Đại Quang là ai?

Blog Tin Quân sự xin được gửi đến bạn đọc Tóm tắt tiểu sử của Giáo sư – Tiến sĩ – Đại tướng Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Trần Đại Quang

Đại tướng Trần Đại Quang

Xem chi tiết…