Lưu trữ

Posts Tagged ‘cách mạng hoa tuy líp’

Các chiêu bài tung tin xuyên tạc – bịa đặt

Bất cứ kẻ nào có ý định xuyên tạc và xâm chiếm chủ quyền của Tổ quốc đều phải bị trừng trị!

Các trang mạng của thế lực phản động thường mạo xưng là của “dân oan”, của những người đòi dân chủ, chống tham nhũng, v.v… nhưng thực chất chúng thực hiện các âm mưu thâm độc để chống Đảng, chống Nhà nước và nhân dân ta.

Xem chi tiết…

Advertisements