Lưu trữ

Posts Tagged ‘Tài sản Nguyễn Tấn Dũng’

Ông Nguyễn Tấn Dũng với những lời đồn “sóng gió” năm 2012

Cổng chính ngôi nhà 1108

Cổng chính ngôi nhà 1108

“Hoá ra là vậy”, câu nói ấy đã thành lời hay để trong lòng của tất cả những ai đã đọc bài “Sự thật về nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang” vừa được đăng tải trên NB&CL, sau đó được nhiều tờ báo đăng lại trong mấy ngày vừa qua.

Xem chi tiết…

Advertisements

Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ quản lý các tập đoàn kinh tế?

“Quy định mới sẽ “nhấn” vai trò quản lý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với các tập đoàn kinh tế chủ lực. Với các Tổng công ty, vai trò, trách nhiệm “nổi bật” thuộc về Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thông tin.

Xem thêm:

Tiểu sử lý lịch ông Nguyễn Tấn Dũng

> Nguyễn Thanh Phượng – Con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Sự thật về việc ‘con gái thủ tướng Dũng là chủ đầu tư Ecopark’

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, trong phiên họp thường kỳ tháng 7 diễn ra 2 ngày qua (30, 31/7), Chính phủ vừa họp bàn, thảo luận xây dựng Nghị định về việc phân cấp, phân công thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của nhà nước với các Doanh nghiệp Nhà nước. Vấn đề phân công chức năng nhiệm vụ quản lý được đánh giá là một nội dung rất quan trọng trong đề án tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước. Việc xây dựng nghị định này có quá trình chuẩn bị dài, được Chính phủ bàn nhiều lần, từ năm 2009.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ quản lý các tập đoàn kinh tế?

Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ quản lý các tập đoàn kinh tế?

Bộ trưởng Vũ Đức Đam giải thích, yêu cầu đặt ra khi xây dựng Nghị định là sao để gỡ bỏ cơ chế Bộ chủ quản đối với các tập đoàn, Tcty nhà nước. Sau khi luật Doanh nghiệp có hiệu lực, tất cả các doanh nghiệp hoạt động tuân theo văn bản pháp quy này trong khi Doanh nghiệp Nhà nước lại có những điểm đặc thù, hoạt động rất riêng, dẫn tới một số khâu, một số vấn đề của khối doanh nghiệp này chưa được quản lý chặt chẽ. Thực tế cũng đã có mốt số sai phạm xảy ra.

Về việc chọn người thay thế vị trí lãnh đạo cao nhất cho Tập đoàn Điện lực (EVN) thời gian tới, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, có thể “ứng viên” không phải là người thuộc tập đoàn. Việc điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước về lĩnh vực sang đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tập đoàn cũng là hướng lựa chọn… rất bình thường.

Theo các quy định hiện tại, vai trò quản lý của Bộ chuyên ngành cũng không rõ ràng. Việc này dẫn tới hiện tượng, khi thanh kiểm tra đơn vị cũng không xác định được rõ trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo mỗi cấp trong khối đại diện chủ sở hữu. Nghị định xây dựng lần này, theo Bộ trưởng Đam, sẽ làm rõ trách nhiệm của Bộ quản lý chuyên ngành, Chính phủ, Thủ tướng, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, sau nữa là Bộ quản lý tổng hợp.

Tinh thần chung, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhắc lại, không trở lại chế độ quản lý Bộ chủ quản mà gắn trách nhiệm quản lý chuyên ngành cả về vốn, về hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng như công tác cán bộ.

“Sẽ phân định rõ 2 loại hình Doanh nghiệp Nhà nước. Những doanh nghiệp đặc biệt lớn (như một số tập đoàn chủ lực của nhà nước), quy định mới sẽ “nhấn” hơn nữa vai trò quản lý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Với các Tcty, vai trò, trách nhiệm “nổi bật” thuộc về Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành” – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất quan điểm, muốn các tập đoàn, Cty hoạt động hiệu quả, các đơn vị này cần được kiểm toàn thường xuyên. Ngoài kiểm toán nhà nước, Nghị định sẽ xây dựng cơ chế để các công ty kiểm toán tư được công nhận cùng tham gia với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp tự rà soát lại chi tiêu, tính toán đầu tư sao cho hiệu quả.

Thực tế, Bộ trưởng Đam xác nhận, kết quả kiểm toán của một số tập đoàn, Tcty vừa qua đã bộc lộ nhiều sai phạm về tài chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các đơn vị được kiểm toán đó thực hiện nghiêm túc theo kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm của kiểm toán với tinh thần cầu thị, xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân theo quy định.

P.Thảo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quyết định việc in tiền ở nước ngoài

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành Nghị định số 40/2012/NĐ-CP nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước quy định việc cài đặt các yếu tố bảo an trên đồng tiền nhằm tăng cường khả năng chống giả.

Quy định nghiệp vụ phát hành tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc in, đúc tiền được thực hiện theo hợp đồng giữa Ngân hàng Nhà nước và các cơ sở in, đúc tiền trên cơ sở kế hoạch in, đúc tiền và tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Ngân hàng Nhà nước quyết định cơ cấu, lượng tiền in thêm

Ngân hàng Nhà nước quyết định cơ cấu, lượng tiền in thêm

Trường hợp thực hiện chế bản in, tạo khuôn đúc và in, đúc tiền Việt Nam ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

Nghị định cũng nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước căn cứ dự báo nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, nhu cầu tiền dự trữ phát hành, nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hàng năm để quyết định cơ cấu, số lượng, giá trị tiền đang lưu hành cần in, đúc thêm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cài đặt các yếu tố bảo an trên đồng tiền nhằm tăng cường khả năng chống giả.

Theo Nghị định, Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

Quỹ dự trữ phát hành được quản lý ở các kho tiền Trung ương và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại kho tiền Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Bảo đảm an toàn kho tiền 24 giờ/ngày

Về nguyên tắc bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá, Nghị định nêu rõ: tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được bảo quản trong kho tiền, phân loại, kiểm đếm, đóng gói, niêm phong và được sắp xếp riêng ở từng khu vực trong kho tiền. Kho tiền được canh gác, bảo vệ thường xuyên, đảm bảo an toàn 24 giờ/ngày.

Về việc thu hồi và thay thế tiền, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đình chỉ lưu hành và thay thế các loại tiền trong lưu thông. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về: chủ trương của Chính phủ về đình chỉ lưu hành và thu hồi tiền đình chỉ lưu hành từ lưu thông; thay thế một phần hay toàn bộ các loại tiền đang lưu hành; hình thức, thủ tục, thời hạn thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành theo quy định. Các loại tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2012

Bách Thảo

Ai đưa ông Nguyễn Tấn Dũng lên đỉnh?

Sau đây tôi xin mạo muội trần tình về vụ việc gây xôn xao dư luận về việc ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được đưa lên đỉnh cao Quyền lực và Danh vọng.

NGUYỄN TẤN DŨNG: còn gọi là anh Ba Dũng, sinh ngày 17-11-1949 tại Cà Mau. Gia đình là cán bộ kháng chiến, tham gia cách mạng ngày 17-11-1961, vào Đảng ngày 10-6-1967. Chỉ sau 12 năm sinh ra đã tham gia cách mạng, có thể nói ông Nguyễn Tấn Dũng tham gia cách mạng từ rất sớm.

Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ

Ngay khi tham gia vào Đảng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tham gia Quân đội, làm liên lạc, Y tá, y sĩ, học sĩ quan, v.v… Tham gia chiến đấu bảo về biên giới Tây Nam.

Tháng 10-1981 đến tháng 12-1994: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (học cách lãnh đạo, đường lối, chính sách theo tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh).

Với trình độ học vấn như vậy thì có thể nói ông Nguyễn Tấn Dũng đã đủ trình độ cũng như hiểu biết để Lãnh đạo 1 đất nước chưa ?

Từ ngày lên chức đến nay Ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm được gì ?

Ngày 10/10/2006: Vụ đám đò làm 19 cháu bé thiệt mạng ở Nghệ An. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm gì ?

Sau đây là trích dẫn công điện của Ông:

– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký công điện gửi một số địa phương và các cơ quan chức năng, trong đó nêu rõ: “Được tin tai nạn đắm đò xảy ra tại bản Chôm Lôm, xã Lãng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm 19 cháu học sinh bị chết và mất tích, thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến gia đình các cháu”.

– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê bình Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã để xảy ra trường hợp tai nạn chết người đáng tiếc vừa qua, mặc dù Chính phủ đã yêu cầu UBND các địa phương phải chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và người dân trong mùa mưa bão. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An phải rút kinh nghiệm nghiêm túc và có biện pháp chấn chỉnh ngay, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Nước ta là nước Nông Nghiệp điều này ai cũng biết? Với cương vị Lãnh đạo Ông Nguyễn Tấn Dũng đã suy nghĩ như thế nào?

Ngày 11/01/2007, Thủ tướng nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với cải thiện đời sống của người nông dân luôn là vấn đề trọng tâm, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm ưu tiên. Sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước sẽ không thành công nếu chúng ta không chú trọng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới cần nhanh chóng đề xuất các chính sách để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội ở nông thôn; tập trung sản xuất lương thực, cây công nghiệp; đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất…

Quyền lực, tiền tài, danh vọng là những thứ dễ làm cho con người quên đi Tình cảm, Bạn bè v.v… Nhưng với ông Nguyễn Tấn Dũng có bị những thứ tần thường kia làm mờ mắt ?

Đây là bài trích dẫn:

– Bút tích và Quà Tết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên bàn thờ người bạn

– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lá thư hơn 30 năm trước

– …

Những chỉ đạo, văn bản tập trung nâng cao đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa, từ vùng cao phía Bắc đến vùng thấp cực Nam. Điều đặc biệt là Kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt, từng bước hội nhập với bạn bè Quốc tế về Công nghệ, Khoa học kỹ thuật cũng như cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện.

Tình trạng tham nhũng đã giảm trong vài năm gần đây. Vụ Cưỡng chế đất ở Tiên Lãng đã gân xôn xao trong dư luận, nhưng với sự Sáng suốt và Công tư, Ông đã xuống tận nơi chỉ đạo và đem lại sự công bằng cho gia đình ông Vươn.

Xem thêmThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hải Phòng giải quyết dứt điểm vụ Tiên Lãng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo vụ Tiên Lãng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo vụ Tiên Lãng

Xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh giữ vững chủ quyền Biển Đảo, chính sách đối ngoại đối nội mềm dẻo khôn ngoan từng bước được thể hiện trong các văn bản Chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

Xem thêm loạt bài về Quân sự Việt Nam

– ‘Hổ mang chúa’ Su-30MK2 trên bầu trời Việt Nam

– Bốn chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Việt Nam

– Tên lửa S-300PMU1 – “Rồng lửa” canh bầu trời Việt

– Lưới lửa bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh giữ vững chủ quyền Biển Đảo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng lực lượng quốc phòng hùng mạnh giữ vững chủ quyền Biển Đảo

Sơ lược qua những thành tích trên, một phần nào cũng đã khẳng định được Ai đưa ông Nguyễn Tấn Dũng lên đỉnh? Chính là Nhân Dân Việt Nam, ông đã thể hiện được bản lĩnh cũng như giành được niềm tin, sự tin cậy của nhân dân, mãi mãi là vị Lãnh đạo tài ba đưa Việt Nam từng bước phát triển sánh vai cùng bạn bè 5 Châu.