Lưu trữ

Posts Tagged ‘Tên lửa KH-35E’

Việt Nam không yếu hèn!

Thông tin đã được sự cho phép của CỤC TÌNH BÁO.

Việt Nam không yếu hèn!

Việt Nam không yếu hèn!

Các bạn nè, có lẽ chưa nói điều này bao giờ nên các bạn chưa biết: Việt Nam không phải con rùa rụt cổ đâu!

Xem chi tiết…

Advertisements